Buitenwacht aanstellen? Dit zijn de taken

Buitenwacht

Wanneer je regelmatig werkzaamheden binnen een besloten ruimte uitvoert, is het aan te raden om een buitenwacht in te schakelen. Een buitenwacht houdt preventief toezicht op medewerkers in of buiten een besloten ruimte. Op deze manier worden onveilige werksituaties en calamiteiten voorkomen. Ook zal een buitenwacht erop letten of medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Hetzelfde geldt voor medewerkers die voorgeschreven maatregelen overtreden: de buitenwacht zal ze hierop aanspreken.

Een buitenwacht, ook wel een mangatwacht genoemd, onderhoudt het contact met medewerkers die in of buiten een besloten ruimte werkzaam zijn, maar ook met de controlekamer.  De buitenwacht controleert de inhoud van werkvergunningen, de procedures van de Taak Risico Analyse en het evacuatieplan. De veiligheid van de werkplek wordt vooraf ook bekeken. 

Buitenwacht

Wat doet de buitenwacht in het geval van een calamiteit?

In het geval van een calamiteit is de buitenwacht verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten. Is er sprake van levensbedreigend gevaar? Dan mag de mangatwacht de werkzaamheden stilleggen. Wanneer er geen sprake is van levensbedreigend gevaar kan de buitenwacht de protocollen van de opdrachtgever volgen en mag niemand de besloten ruimte betreden zonder toestemming. 

Tot de taken van de buitenwacht behoren onder andere het communiceren met de medewerkers in de besloten ruimte en de controlekamer. Daarnaast voert de mangatwacht controles uit en schrijft hij of zij rapporten uit. In het geval van een noodsituatie zal de buitenwacht alarmeren. Voor werkzaamheden in besloten ruimten is het altijd slim om te kiezen voor de aanstelling van een buitenwacht.