Wettelijke rente berekenen

Wettelijke rente berekenen

Als bedrijf wordt je voor de producten betaald, maar over het gefactureerde bedrag moet je ook wettelijke rente berekenen. Soms is het best lastig om te bepalen voor welk bedrag je wettelijke rente berekenen mag. Want er zijn diverse soorten rente. Bij wijze van hulp heeft CBMK een rekentool op de de website staan. Door enkele gegevens in te vullen en het soort rente aan te klikken wordt automatisch berekend welke rente je mag doorberekenen aan je debiteur. De rekentool voorkomt dat er te weinig of te veel rente wordt berekend. Er hoeft dus achteraf geen correctie plaats te vinden.

De rekentool wettelijke rente berekenen gebruiken

De rekentool wettelijke rente berekenen is eenvoudig in het gebruik. Eerst moet het bedrag op de factuur worden ingevuld. Daarna moet het soort rente worden aangeklikt. Daarbij heb je keus uit zes opties: Handelsrente samengesteld, niet handelsrente samengesteld, contractuele rente samengesteld, handelsrente niet samengesteld, niet handelsrente niet samengesteld, en contractuele rente niet samengesteld. Bij de opties met contractuele rente moet worden ingevoerd welk percentage rente je samen met je handelspartner bent overeengekomen. Na het maken van een keus voor het soort rente worden de factuurdatum en de datum tot wanneer de rente berekend moet worden ingevoerd. Klik tenslotte op ‘berekenen’ en dan verschijnt het correcte bedrag dat je als wettelijke rente berekenen mag.

Wettelijke rente berekenen

CBMG

De rekentool wettelijke rente berekenen van CBMK is onderdeel van een uitgebreid pakket aan ondersteunende informatie dat dit bureau aanbiedt aan bedrijven. Het zwaartepunt in de ondersteuning ligt op het gebied van het oplossen van problemen met incasso’s. Er worden tips gegeven over de eisen waar een factuur aan moet voldoen, op welke wijze het debiteuren beheer het beste kan worden opgezet, en hoe gehandeld moet worden als ontdekt wordt dat een klant zijn facturen niet betaalt.