Wanneer is BHV verplicht?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening of voor burgerhulpverlening. Iemand die een opleiding BHV heeft afgerond, weet hoe hij of zij moet handelen in een noodsituatie. Je leert hier onder meer hulp te verlenen bij mensen met een hartstilstand en hoe je mensen bij brand veilig weet te evacueren. Een hele belangrijke opleiding dus, want je kan ongevallen voorkomen. Binnen het bedrijf heb je BHV’ers rondlopen, die bij noodsituaties in kunnen springen maar ook in het dagelijkse leven is het handig om een BHV opleiding te hebben. Het kan ineens gebeuren dat je in een noodsituatie verkeert en dan is het fijn dat iemand weet wat hij of zij moet doen, maar wanneer is het BHV verplicht?

Verplicht BHV

Het is sinds 1994 verplicht voor een bedrijf om BHV’ers rond te hebben lopen. Dit geldt voor alle bedrijven met medewerkers in dienst. Het is geregeld in de Arbowet. BHV’ers moeten ook altijd aanwezig zijn op de werkvloer, dus is het voor een groot bedrijf noodzakelijk om meerdere mensen een BHV opleiding aan te bieden, zodat je voorkomt dat er geen BHV’er op de vloer is. Als bedrijf is het nodig om de risico’s in kaart te brengen aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Aan de hand hiervan bepaal je hoeveel BHV’ers het bedrijf in dienst moet hebben. Zorg dus dat voldoende medewerkers in dienst een BHV opleiding hebben gevolgd. Herhaling van deze cursus is elk jaar verplicht, dus stuur je medewerkers elk jaar naar een herhalingsopleiding. Zorg daarnaast ook voor voldoende BHV producten als brandblussers, verbandkoffers, hesjes en portofoons, zodat de medewerkers in een noodsituatie alles bij de hand hebben om te kunnen helpen.

Taken van BHV’er

Ook de taken van de BHV’er staan vastgelegd in de Arbowet. Zo moet een BHV’er eerste hulp verlenen bij ongevallen. Ook is het de taak van de BHV’er om brand te bestrijden en de gevolgen van ongevallen te beperken. Daarnaast moet een BHV’er in noodsituaties alarm slaan en andere medewerkers en klanten evacueren. Als BHV’er heb je dus een grote verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Om mensen zo goed mogelijk in noodsituaties te helpen, is het zaak om een BHV opleiding te halen. Bij G4S kan je deze opleiding halen en na het slagen ervan als BHV’er aan de slag.